Grow mango grow

Jambo jambo! Gedurende ons project, kregen we veel te zien rondom ons. Zo bleven ook de bezoeken aan het plaatselijk schooltje in ons geheugen hangen. Het vorige team smeedde al plannen hen te steunen bij de bouw van nieuwe toiletten, maar toen we zelf binnensprongen...

Keep Uganda clean and green!

Ejoka! Het is even geleden, maar ons werk stond niet stil. De voorbije weken zijn de werken omtrent de waterfaciliteit waarover we in vorige blog spraken volledig afgelopen en moeten we enkel nog wachten op de regen. Ook het composteerproces is goed op gang: over twee...

Netwerken tot en met

Oli otya! Zoals je vorige week kon lezen, werd onze tweede week ter plaatse ten volste benut om kennis te maken met de dagelijkse taken van onze Waste Master collega’s. Daarnaast kregen we de kans contacten te leggen met de ‘grote mannen’ die hier in...

Storm na de stilte

Mwiriwe neza! Om de vermoedens bij de taalfanaten en detectives onder jullie -mochten die er zijn- te bevestigen: we hebben voet gezet op Rwandese bodem. De voorbije dagen vertoefden we in Oeganda’s zuidelijke buurland om COPED te bezoeken, een afvalophaalbedrijf...

Zondag, rustdag

Zondag, rustdag. Dat hebben Oegandezen goed begrepen. Op onze eerste zondag zaten we meteen opgescheept met een verjaardagsvarken: reden te meer voor een gezellig uitje. Celiens eenentwintigjarig bestaan is bij deze gebrandmerkt door een uitstap naar Jinja, een stad...