Steun ons

Doe een gift
Steun Humasol met een gift. Daarmee ondersteunt u onze projecten en onze interne werking waardoor onze projectstudenten zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Hoe gaat het in zijn werk?

1.  Stort een bedrag op volgend rekeningnummer:

Humasol vzw
BE35 7330 5585 3337
Vermelding: Gift Fiscaal Attest
2.  In februari/maart van het volgend kalenderjaar ontvangt u uw fiscaal attest digitaal of via de post. Volgens de nieuwe wet moet hiervoor uw rijksregisternummer en adres opstaan. Wij vragen om uw rijkregisternummer (privé persoon) + adres + e-mail door te mailen naar finance@humasol.be
3. Indien uw gift 40 euro of meer bedraagt, kan u een fiscaal attest krijgen. Met dat attest kan u 45% van het gegeven bedrag inbrengen voor belastingvermindering.
Zijn er onduidelijkheden? Blijf niet met je vragen zitten en mail ons gerust via finance@humasol.be

Wat is een fiscaal attest?

Humasol vzw is een door de FOD financiën erkende vereniging, waardoor wij fiscale attesten mogen afleveren. Daardoor kan u voor giften van 40 euro of meer 45% van het bedrag van uw gift inbrengen voor belastingsvermindering. Merk op dat dit bedrag verspreid mag zijn over meerdere betalingen gedurende een kalenderjaar. De totale belastingsvermindering mag echter nooit groter zijn dan 10% van uw totale netto-jaarinkomen met een maximum van 392.200 euro. Voor verdere informatie rond belastingsvermindering verwijzen u graag verder naar de volgende pagina: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q5

Humasol