Steun Humasol

Een particuliere gift of word je graag sponsor?

Particuliere gift

Dankzij een gift aan Humasol werkt u mee aan het verbeteren van de levenskwaliteit van landelijke gemeenschappen in minder begoede delen van de wereld. U helpt mee duurzame technieken te promoten en het vermogen van de lokale partner om hernieuwbare energie-installaties te bouwen en te onderhouden, te verhogen. Humasol is een vereniging zonder winstoogmerk die voor haar werking volledig steunt op geëngageerde vrijwilligers.

Belastingsverlaging

Humasol kan een fiscaal attest voor belastingsverlaging uitkeren voor giften van minstens € 40 per jaar (zie tabel). U ontvangt uw fiscaal attest automatisch in de maand maart in het jaar volgend op uw gift. Let wel: wij kunnen alleen fiscale attesten uitreiken aan mensen die rechtstreeks een bijdrage storten.
Meer info over belastingsverlaging en giften vind je hier.

Stort een eenmalige gift van minimum €10
met de vermelding
“Donatie aan Humasol vzw + Voornaam + Naam + adres”

Op het bankrekeningnummer van Humasol
IBAN: BE35 7330 5585 3337 BIC: KREDBEBB
Desguinlei 214, 2018 Antwerpen, BTW BE 0809.102.140

Belastbaar inkomen in € Marginale aanslagvoet per €40 verlaging
€ 0,01 – € 8.070 25% € 10
€ 8.070 – € 11.480 30% € 12
€ 11.480 – € 19.130 40% € 16
€ 19.130 – € 35.060 45% € 18
€ 35.060 of meer 50% € 20

Sponsor worden

Omdat Humasol zelf de kosten draagt van haar projecten bent u als sponsor een onmisbare bouwsteen van onze organisatie. Uw sponsoring geeft ons de mogelijkheid projecten rond duurzame technieken te realiseren en ambitieuze studenten de opportuniteit te bieden om een volledige project cyclus te doorlopen. Dankzij onze strenge selectieprocedure zorgen we ervoor dat we goed presterende en gemotiveerde projectstudenten selecteren om onze projecten te ontwerpen en te realiseren. Ons sponsoren helpt u in contact komt met high potentials en zal het engagement van uw bedrijf om te investeren in een duurzame toekomst onderstrepen. U krijgt de opportuniteit om gebruik te maken van een aantal interessante kanalen om uw bedrijf bij studenten en het grote publiek te promoten.  Voor meer informatie nodigen wij u uit om contact op te nemen via volgend formulier.

Sponsor worden

2 + 5 =