Geschiedenis & toekomst

Hoe ontstond Humasol en hoe zien wij de toekomst

Het eerste project

Oprichting van Humasol

Verschillende projecten

Verschillende locaties

Geschiedenis

Het eerste project was de bouw van een zonneboiler in Humahuaca (Argentinië) en is in de zomer van 2007 uitgevoerd door de oprichters van Humasol, Dieter Duyck en Jeroen Devos. Het was dit project dat hen eind 2008 inspireerde tot de oprichting van humasol.

Sindsdien is de vzw sterk gegroeid en hebben we meer dan 50 projecten uitgevoerd op 10 verschillende locaties. Door jaar na jaar verder te bouwen op de opgedane kennis, kunnen we vandaag alle technisch uitdagende projecten op een goede manier implementeren in het Zuiden.

Enkel de technische kant van een project uitdiepen is echter niet genoeg om een grote impact in het Zuiden te kunnen realiseren. Sinds 2015 voeren wij niet enkel technische projecten uit, maar ook met een sociale en economische insteek. Door deze drie aspecten te laten samen gaan, worden de projecten beter gedragen door de lokale bevolking, waardoor we onze impact kunnen maximaliseren.

Wat hebben we nog in petto?

Op korte termijn

Op korte termijn willen we ons vooral richten op een verdere professionalisering, en op naambekendheid ten aanzien van studenten, sponsors en lokale partners.

Ook het verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden met andere organisaties (zoals universiteiten, technische organisaties en NGO’s) behoort tot onze korte termijn doelstellingen. Door deze samenwerkingsverbanden versterken willen we de interne en externe expertise op vlak van ontwikkelingssamenwerking verhogen.

Op middellange termijn

In de komende jaren willen we onze kennis verruimen over alle verschillende technologieën waar vraag naar is vanuit het Zuiden. Ook werken we aan een verdere standaardisering van onze project organisatie en opvolging op langere termijn, waarmee we de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze projecten verder verhogen.

In de nabije toekomst willen we ook een basisgroep van uitstekende studenten uitbouwen. Deze studenten willen we dan ook graag in contact brengen met een aantal sleutelbedrijven die hun inspanningen erkennen. Door nog meer in te zetten op de relaties met onze lokale partners, en het steeds opnieuw aantrekken van een groep van getalenteerde project studenten, willen we elk project, jaar na jaar, tot een succesvol einde brengen.

Om onze financiële toekomst te garanderen willen we lange termijn verbintenissen aangaan met een aantal sleutelbedrijven en onze sponsor basis verruimen naar particulieren.

Op lange termijn

Concrete lange termijn objectieven zijn voorlopig nog niet gedefinieerd, al zijn onze ambities voor de toekomst dat wel.

Afhankelijk van de toekomstige groei zal Humasol mogelijks moeten worden ondersteund door één of meerdere vaste werknemers die zich dan vooral zouden richten op uitvoerende taken zoals fondsenwerving, communicatie (naar lokale partners en sponsors) en rekrutering van studenten.

In de toekomst willen wij:

  • dé referentie-organisatie voor ontwikkelingssamenwerking rond hernieuwbare energie, water en duurzame technologie
  • dé referentie zijn voor hulp-organisaties die op zoek zijn naar expertise omtrent duurzame energie-opwekking
  • de zelfredzaamheid van onze partners te garanderen, maw hen ertoe in staat stellen volledig zelf een duurzame energie-installatie te bouwen en te onderhouden
Humasol