Geschiedenis & toekomst

Hoe ontstond Humasol en hoe zien wij de toekomst

Het eerste project

Oprichting van Humasol

Verschillende projecten

Verschillende landen

Geschiedenis

In de zomer van 2007 voerden Dieter Duyck en Jeroen Devos, de oprichters van Humasol, het eerste project uit. Ze bouwden een zonneboiler in Humahuaca (Argentinië). Dit project inspireerde hen tot de oprichting van Humasol eind 2008.

Sindsdien is Humasol vzw sterk gegroeid en hebben we meer dan 80 projecten uitgevoerd 17 verschillende landen. Door jaar na jaar verder te bouwen op de opgedane kennis, kunnen we vandaag verscheidene technisch uitdagende projecten op een kwalitatieve manier implementeren in het Zuiden.

Enkel de technische kant van een project uitdiepen is echter niet voldoende om een grote impact in het Zuiden te kunnen realiseren. Daarom leggen wij ook een sterke nadruk op het socio-economische aspect van een project. Een sterke verankering bij de lokale bevolking en voldoende draagvlak voor het project staan hierin centraal. De impact van onze projecten wordt gemaximaliseerd door in te zetten op deze drie aspecten.

Wat hebben we nog in petto?

Op korte termijn

Op korte termijn willen we ons vooral richten op een verdere professionalisering, en op naambekendheid ten aanzien van studenten, sponsors en lokale partners.

Ook het verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden met andere organisaties (zoals universiteiten, technische organisaties en NGO’s) behoort tot onze korte termijn doelstellingen. Door deze samenwerkingsverbanden versterken willen we de interne en externe expertise op vlak van ontwikkelingssamenwerking verhogen.

Op middellange termijn

In de komende jaren willen we onze kennis verruimen over alle verschillende technologieën waar vraag naar is vanuit het Zuiden. Ook werken we aan een verdere standaardisering van onze project organisatie en opvolging op langere termijn, waarmee we de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze projecten verder verhogen.

In de nabije toekomst willen we ook een basisgroep van uitstekende studenten uitbouwen. Deze studenten willen we dan ook graag in contact brengen met een aantal sleutelbedrijven die hun inspanningen erkennen. Door nog meer in te zetten op de relaties met onze lokale partners, en het steeds opnieuw aantrekken van een groep van getalenteerde project studenten, willen we elk project, jaar na jaar, tot een succesvol einde brengen.

Om onze financiële toekomst te garanderen willen we lange termijn verbintenissen aangaan met een aantal sleutelbedrijven en onze sponsor basis verruimen naar particulieren.

Op lange termijn

Concrete lange termijn objectieven zijn voorlopig nog niet gedefinieerd, al zijn onze ambities voor de toekomst dat wel.

In de toekomst willen wij:

  • dé referentieorganisatie voor internationale solidariteit rond hernieuwbare energie, water en duurzame technologie
  • dé referentie zijn voor vzw’s die op zoek zijn naar expertise omtrent duurzame energieopwekking
  • de zelfredzaamheid van onze partners te garanderen, m.a.w. hen ertoe in staat stellen volledig zelf een duurzame energie-installatie te bouwen en te onderhouden
Humasol