Doe met ons mee

Versterk onze organisatie als medewerker!

Bij Humasol zijn we steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich vanop Belgische bodem willen inzetten voor internationale solidariteit. Alleen door het harde werk dat onze vrijwilligers in België verrichten, zijn de buitenlandse projecten mogelijk.

Onze organisatie bestaat uit werkgroepen die actief zijn rond bepaalde topics. Aan het hoofd van elke werkgroep staat een groepscoördinator die alles in goede banen leidt en de eindverantwoordelijkheid heeft. Op deze pagina vind je een overzicht van de topics en inhoud van de vacatures voor het academiejaar 2024-2025. Bovendien staat er aangegeven of we op zoek zijn naar versterking binnen de werkgroep en/of een groepscoördinator van deze werkgroep. Bij elke functie zal de verantwoordelijke van de werkgroep je de eerste dagen op weg helpen om een vlotte start te garanderen. Indien je interesse hebt om onze organisatie intern te versterken, dan meld je je aan via onderstaande procedure. Voor verdere vragen kan je terecht bij recruitingleuven@humasol.be of recruitinggent@humasol.be.  

Algemene informatie

Op de Humasol infomomenten wordt meer informatie gegeven over de werking van Humasol, de mogelijke projecten, en hoe alles praktisch verloopt. Het volgende infomoment zal plaatsvinden op donderdag 29 februari in Gent en maandag 4 maart in Leuven. Als je geïnteresseerd bent en graag wat meer informatie wilt over onze interne werking en de verschillende werkgroepen kan je ons steeds contacteren via bovenstaande e-mailadressen.

Public relations

Takenpakket:

 • Interne evenementen organiseren bv. Humasol Happening. Dit houdt in subsidieaanvraag indienen, sprekers regelen, lokaal reserveren, een receptie voorzien… Het gaat om praktisch werk dat je organisatie-vaardigheden zeker zal aanscherpen. Uiteraard doe je dit niet alleen, maar in samenwerking met andere Humasol-leden.
 • Humasol vertegenwoordigen op externe evenementen bv. Bij evenementen van 11.11.11, Wereldwaterdag… Op deze evenementen is het jouw taak om Humasol naamsbekendheid te geven en Partner Relations op de hoogte te brengen van potentiële projectpartners

Wat verwachten we?

 • Je vertegenwoordigt Humasol op evenementen met (inter)nationale partners. Je hebt dus de nodige communicatieve vaardigheden en kan gestructureerd verslag uitbrengen over je ontmoetingen op deze evenementen aan de werkgroep ‘partner relations’.
 • Je houdt geregeld je mailbox in het oog en schakelt teamleden in indien je even niet kan.
 • Een degelijke kennis van de Engelse taal.
 • Het kunnen opstellen van budgetten is een plus.
 • Kennis van Frans en/of Spaans is een plus.
 • Tijdsinschatting +- 1.5 u per week (groepscoördinator 4 u per week), maar niet tijdens de examens.

Wat bieden we?

 • Een bijdrage aan een betere wereld. Humasol voert elk jaar een aantal ontwikkelingsprojecten uit in het Zuiden.
 • Een enorme meerwaarde voor je CV.
 • Persoonlijke ontwikkeling.
 • Connecties met bedrijven en organisaties die actief zijn in verschillende technologische domeinen en ontwikkelingshulp.
 • Tal van activiteiten (een weekend, quiz, panelgesprek…)
Partner relations

Takenpakket:

 • Nieuwe projecten zoeken voor het komende werkjaar. Dit doe je door deel te nemen aan externe evenementen, het opvolgen van aanvragen die in de mailbox binnenkomen en hier zelf naar opzoek te gaan.
 • Eenmaal een interessant project of projectpartner geïdentificeerd ga je hiermee aan de slag. Je belegt vergaderingen met de verantwoordelijken van dit project of deze organisatie, je krijgt hier een duidelijk beeld van en toetst dit aan de waarden van Humasol. Je zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit over de doelstellingen van het project en legt deze vast in een Partner Agreement.
 • Doorheen het jaar hou je de vinger aan de pols bij de lopende projecten. Eventuele conflicten of onduidelijkheden kaart je aan bij de partner in samenwerking met de Humasol coach en Projects verantwoordelijke. Verder communiceer je jaarlijkse evenementen zoals de tussentijdse en finale verslagen naar de partners.

Humasol vertegenwoordigen op externe evenementen bv. Bij evenementen van 11.11.11, Wereldwaterdag… Op deze evenementen is het jouw taak om Humasol naamsbekendheid te geven en nieuwe projectpartners te zoeken. Dit doe je in samenwerking met je collega’s van Public Relations.

Wat verwachten we?

 • Je vertegenwoordigt Humasol op evenementen met (inter)nationale partners. Je hebt dus de nodige communicatieve vaardigheden en je probeert overal opportuniteiten te zien.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en kan zelf aangeven welke partners beloftevol zijn voor toekomstige samenwerking.
 • Je houdt geregeld je mailbox in het oog en schakelt teamleden in indien je even niet kan.
 • Een degelijke kennis van de Engelse taal.
 • Het kunnen opstellen van budgetten is een plus.
 • Kennis van Frans en/of Spaans is een plus.
 • Tijdsinschatting +- 1.5 u per week (groepscoördinator 4 u per week), maar niet tijdens de examens.

Wat bieden we?

 • Een bijdrage aan een betere wereld. Humasol voert elk jaar een aantal ontwikkelingsprojecten uit in het Zuiden.
 • Een enorme meerwaarde voor je CV.
 • Persoonlijke ontwikkeling.
 • Connecties met bedrijven en organisaties die actief zijn in verschillende technologische domeinen en ontwikkelingshulp.
 • Tal van activiteiten (een weekend, quiz, panelgesprek…)
Corporate relations

Deze werkgroep houdt zich bezig met het financiële welzijn van Humasol. Het is jou taak om nieuwe financiële middelen binnen te brengen en bedrijvenrelaties te onderhouden.

Takenpakket:

 • Nieuwe bedrijven zoeken om Humasol financiële ondersteuning te bieden of andere samenwerkingsverbanden mee aan te gaan.
 • Subsidieaanvragen opzoeken en indienen (Vlaamse overheid, Europese commissie, KU Leuven)
 • Humasol voorstellen aan en vertegenwoordigen bij onze financiële partners.
 • Onze bestaande relaties met bedrijven onderhouden (Umicore, Atlas Copco…).

Wat verwachten we?

 • Goede communicatieve en analytische skills
 • Een goed onderhandelingsvermogen; assertief en professioneel kunnen onderhandelen met onze sponsors en partners. Je mede-leden zijn er om je hierbij raad te geven en te ondersteunen.
 • Een pro-actieve mentaliteit.
 • De nodige professionaliteit en confidentialiteit. Eén project kan al gauw meer dan 10 000 euro kosten: daarom verwachten we ook dat je professioneel omspringt met deze gegevens.
 • Kennis van de Engelse taal is een grote plus.
 • Tijdsinschatting +- 2 u per week, maar niet tijdens de examens.

Wat bieden we?

 • Een bijdrage aan een betere wereld. Humasol voert elk jaar een aantal ontwikkelingsprojecten uit in het Zuiden.
 • Een enorme meerwaarde voor je CV.
 • Connecties met bedrijven en organisaties die actief zijn in verschillende technologische domeinen en ontwikkelingshulp.
 • Praktische ervaring en inzicht in financiën.
 • Ontwikkeling van je presentatievaardigheden.
 • Tal van activiteiten (een weekend, quiz, panelgesprek…).
Finance

Deze werkgroep houdt zich bezig met het financiële welzijn van Humasol. Het is jou taak om toe te zien dat de bestaande financiële middelen goed gebruikt worden.

Takenpakket:

 • Beheren van de rekeningen (betalingen en terugbetalingen in orde brengen)
 • Facturen opstellen en uitgaven ingeven in het boekhoudplatform
 • Subsidieaanvragen indienen bij de universiteiten
 • Nauw samenwerken met de bedrijvenrelatie verantwoordelijke en waar nodig bijstaan
 • Het jaarlijks financieel plaatje achter Humasol opstellen (begroting, projectbudgetten bepalen etc.).

Wat verwachten we?

 • Goede communicatieve en analytische skills
 • Een pro-actieve mentaliteit
 • De nodige professionaliteit en confidentialiteit. Eén project kan al gauw meer dan 10000 euro kosten: daarom verwachten we ook dat je professioneel omspringt met deze gegevens en de bank details van Humasol
 • Boekhoudkunde of andere financiële kennis is geen vereiste, wel een plus. We hebben een boekhouder die ons bijstaat en waar we met alle vragen terecht kunnen
 • Kennis van de Engelse taal is een grote plus
 • Tijdsinschatting +- 3 u per week, maar niet tijdens de examens

Wat bieden we?

 • Een bijdrage aan een betere wereld. Humasol voert elk jaar een aantal ontwikkelingsprojecten uit in het Zuiden.
 • Een enorme meerwaarde voor je CV.
 • Praktische ervaring en inzicht in financiën.
 • Ontwikkeling van je presentatievaardigheden.
 • Tal van activiteiten (een weekend, quiz, panelgesprek…)
 • Een super leuke groepsfeer 😀
Human Resources

Human resources zorgt voor de aanwerving van nieuwe leden en voor de interne teambuilding activiteiten. Daarnaast treed je ook op als vertrouwenspersoon binnen de organisatie voor zowel de leden als de projectstudenten.

Takenpakket:

 • Recruiting van nieuwe projectstudenten en leden. Hiervoor zal je de applicaties moeten evalueren en selectiegesprekken leiden. Jij bepaalt mee de toekomst van Humasol door het aanwerven van geschikte profielen.
 • Lespresentaties geven aan de verschillende onderwijsinstellingen om mensen warm te maken voor onze organisatie. Vertegenwoordiging van Humasol op info fairs en stagebeurzen.
 • Organiseren van interne activiteiten, zoals het Humasol weekend. Met je werkgroep ben je verantwoordelijk voor de meer praktische zaken (vastleggen locatie, regelen van materiaal, …), maar ook voor de planning van het weekend (teambuildings organiseren, infosessies plannen).
 • Je treedt op als vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Tijdens het jaar peil je o.a. naar de werking binnen het team, de tevredenheid over de begeleiding door de organisatie, etc.

Wat verwachten we?

 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Goed inschattingsvermogen van mensen.
 • Een enthousiaste en creatieve mentaliteit.
 • Kennis van Engels is een plus.
 • Tijdsinschatting +-1.5u per week (groepscoördinator 4u per week), voornamelijk tijdens de rekruteringsperiode (maart – april).

Wat bieden we?

 • Een enorme meerwaarde voor je CV.
 • Een bijdrage aan een betere wereld. Humasol voert elk jaar een aantal ontwikkelingsprojecten uit in het Zuiden.
 • Ontwikkeling van je presentatievaardigheden.
 • Verbetering van je communicatieve en organisatorische skillset.
 • Tal van activiteiten (een weekend, quiz, panelgesprek…).
Projects

De werkgroep projects is vrij uitgebreid en omvat meerdere functies die elk een eigen takenpakket hebben. Al deze functies hebben het gemeenschappelijke doel om de studenten te helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van hun project. Samen vormen de coaches, technology managers en de groepscoördinatoren een sterke ondersteuning.

Takenpakket:

 • Project coach: als coach begeleid je de studenten van één project. Je bent hun eerste aanspreekpunt binnen de organisatie, komt regelmatig samen met de groep om de ontwikkeling van het project te volgen en bent er bij alle belangrijke momenten bij (vb. presentaties). De coach is meestal iemand die zelf al eerder op project gegaan is.

 • Technology manager: als technology manager help je de studenten vooral met de technische kant van het project. Je bent voor alle studenten aanspreekbaar als ze met een technische vraag zitten over een van de onderwerpen waarvan jij goed op de hoogte bent (vb. PV-installaties, pompen, biovergisters…). Je bent ook aanwezig op de presentaties van de projecten. Verder volg je ook één project specifiek op waarvan je onder andere het verslag reviewt en de sessies begeleid projectwerk bijwoont.

 • Groepscoördinator: als groepscoördinator in Gent of Leuven organiseer je de samenwerking tussen de studenten, coaches, technology managers en de rest van Humasol. Je voorziet ondersteunend materiaal voor de studenten, organiseert momenten zoals de presentaties en sessies begeleid projectwerk. Verder vorm je ook de communicatie tussen de werkgroep projects en de rest van de organistie.

Wat verwachten we?

 •  Communicatievaardigheid, vooral als coach of groepscoördinator.

 • Een degelijke kennis van de Engelse taal.

 • Tijdsinschatting +- 1.5 u per week (groepscoördinator 4 u per week), maar niet tijdens de examens.

 • Sterke inzet en aanwezigheid bij belangrijke evenementen

 • Als coach heb je best zelf al een project achter de rug.

 • Als technology manager heb je best een sterke technische achtergrond in één of meerdere onderwerpen.

Wat bieden we?

 • Een enorme meerwaarde voor je CV.

 • Een bijdrage aan een betere wereld. Humasol voert elk jaar een aantal ontwikkelingsprojecten uit in het Zuiden.

 • Verbetering van je communicatieve en organisatorische skillset.

 • Persoonlijke ontwikkeling.

 • Tal van activiteiten (een weekend, quiz, panelgesprek…).

Communication

Onze werkgroep communicatie staat in voor zowel de interne als de externe marketing.

Takenpakket:

 • Een vlot gebruik van onze interne communicatiemiddelen garanderen (slack, Drive, Trello, Google G-suite).
 • Opzetten van promocampagnes voor onze evenementen.
 • Ontwerpen van flyers en ander promomateriaal.
 • Onderhouden van onze social media: LinkedIn, Facebook, Twitter.
 • Instaan voor de inhoud van onze website.
 • Communicatie naar onze partners betreffende onze evenementen (jaarboek, projectpresentaties).

Wat verwachten we?

 • Een communicatief sterke, creatieve en pro-actieve persoonlijkheid.
 • Kennis van de Engelse taal.
 • Een goede kennis van de eerder genoemde platformen is een plus.
 • Ervaring met marketing is een plus.
 • Tijdsinvestering +- 1.5 uur/week, maar niet tijdens de examens

Wat bieden we?

 • Een enorme meerwaarde voor je CV.
 • Een bijdrage aan een betere wereld. Humasol voert elk jaar een aantal ontwikkelingsprojecten uit in het Zuiden.
 • Inzicht in marketing van een middelgrote organisatie.
 • Verbetering van je communicatieve en organisationele vaardigheden.
 • Tal van activiteiten (een weekend, quiz, panelgesprek …).
Web

Deze functie maakt deel uit van de werkgroep communicatie maar het takenpakket is vrij verschillend. Je zal rapporteren aan de groepscoordinator van communicatie. We zijn specifiek op zoek naar een webmaster die de site van Humasol wilt vernieuwen en in een professioneler jasje wilt steken. Verder moet de site ook up-to-date worden gehouden eens dit gebeurd is. We zijn op zoek naar iemand die zin heeft in een zowel technische als creatieve IT-uitdaging.

Takenpakket:

 • Re-designen van de website in overleg met de RVB.
 • Website up-to-date houden en finetunen in WordPress.
 • Evalueren en verbeteren van het gebruik van onze andere platformen (Slack, Trello, G-suite).

Wat verwachten we?

 • Een goede kennis van WordPress of de bereidheid om hiermee te leren werken.
 • In het algemeen een goede IT kennis.
 • Pro-actieve mindset, het is jouw taak om te zorgen dat Humasol alles haalt uit zijn IT infrastructuur en indien nodig deze infrastructuur uitbreidt.
 • Tijdsinvestering +-2 uur/week. Aangezien de meeste taken niet dringend zien, kan je je werk flexibel uitvoeren.

Wat bieden we?

 • Een enorme meerwaarde voor je CV.
 • Een bijdrage aan een betere wereld. Humasol voert elk jaar een aantal ontwikkelingsprojecten uit in het Zuiden.
 • Ervaring met WordPress, websites en onze mediaplatformen.
 • Tal van activiteiten (een weekend, quiz, panelgesprek…).
Iets helemaal anders?

Niet gevonden wat je zocht? Laat ons even weten wat je wel zoekt door een mailtje te sturen naarrecruitingleuven@humasol.be of recruitinggent@humasol.be. 

Niet genoeg tijd, maar toch bereid om af en toe bij te springen als je kan? Laat iets weten en dan zetten we je op de vrijwilligerslijst. Naar deze lijst sturen we sporadisch een mailtje als we hulp nodig hebben.

Doe mee!

Om je kandidaat te stellen moet je een volledig en correct samengesteld applicatiedossier indienen. Het applicatiedossier bestaat uit een motivatiebrief en een gedetailleerde CV. Deze stuur je door naar recruitingleuven@humasol.be, voor Leuvense studenten, of recruitinggent@humasol.be, voor studenten uit Gent of Brussel.

De deadline voor het indienen van je applicatiedossier is 8 mei 2024. Je meldt je aan voor een positie tijdens het academiejaar van 2023-2024. Op basis van je applicatiedossier word je al dan niet uitgenodigd voor een verkenningsgesprek. 

Humasol