+32 (0) 485/634.592

Partners

Humasol werkt voor het opzetten en uitvoeren van de projecten steeds nauw samen met lokale partners. Humasol is steeds op zoek naar nieuwe partners, die we kunnen bijstaan met onze expertise in projecten rond hernieuwbare energie, water en duurzame technologie. Ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact op met partnerrelations@humasol.be of vul volgend formulier in: Partner request

In 2017 werkt Humasol met volgende partners samen:

Stichting Hubi & Vinciane

De Stichting Hubi&Vinciane is een vzw die reeds meer dan 30 jaar een integrale ontwikkeling nastreeft in de regio Parakou-N’dali, Benin, met speciale aandacht voor projecten rond gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselvoorziening. Sinds 2015 werkt Humasol samen met de Stichting, voornamelijk voor projecten rond zonne-energie.

African Drive

African Drive is een spin-off van de Leuvense 3D-specialist Materialise die opgericht is om veilig, betrouwbaar en milieuvriendelijk transport mogelijk te maken in Benin. Ze richtten de busdienst Baobab Express op om veilig, stipt en meer milieuvriendelijk transport te leveren in het binnenland. African Drive wil ook andere vormen van transport verbeteren en dit jaar zal Humasol samenwerken aan de verdere ontwikkeling van elektrische fietsen om zo de vervuilende taximotoren aan te pakken.

 

FOS

FOS is de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen die zich wereldwijd inzet voor het recht op waardig werk en sociale bescherming. Humasol is sinds 2016 samen met FOS actief in Ghana. De projecten werken rond de verbetering van de watervoorziening en de daarbij horende gezondheidsvoorlichting.

Waste Masters ltd.

Waste Masters ltd. is een privaat bedrijf, dat sinds 2010 afval ophaalt en verwerkt in Kampala, Oeganda. Ze pakken hierdoor de vervuiling en gezondheidsproblemen aan die gepaard gaan met de immense afvalberg. Sinds 2017 werkt Humasol samen met Waste Masters ltd. omtrent de ophaling en de verwerking van het afval.

 

 

Islas de Paz Perú

Islas de Paz is de lokale Peruviaanse tak van de Vredeseilanden en die zich toelegt op de ontwikkeling van het platteland in de regio Huánuco. Ze geven technische opleidingen aan lokale boeren, doen sensibiliseringscampagne rond gezondheid en hygiëne en proberen de watervoorzieningen te verbeteren. Dit jaar werkt Humasol samen met Islas de Paz voor een project rond ecologische toiletten.

Envaros

Envaros is een Zambiaanse ngo die de veerkracht van gemeenschappen bevordert door innovatief onderzoek te doen, capaciteit op te bouwen en advies te geven in milieu gerelateerde thema’s en duurzame ontwikkeling. Dit jaar werkt Humasol samen met Envaros aan de kartering van de lood- en nitraatvervuiling in de regio rond Lusaka en aan een filtersysteem om dit probleem op te lossen.

 

Aid the needy

Aid the Needy is een lokale Keniaanse ngo die verbonden is met het Nyabondo ziekenhuis. Humasol zal in samenwerking met Aid the Needy twee gebouwen van het ziekenhuis van zonne-energie voorzien.

Benesa vzw

Benesa is een vzw die probeert de levensomstandigheden van de inwoners van Sabou, een dorp in Burkina Faso, te verbeteren. De aandacht gaat hierbij vooral naar de ontwikkeling van een land- en tuinbouwproject en de ondersteuning van een plaatselijke kleuterschool (“bisongo”). Dit jaar zal Humasol samenwerken met Benesa vzw rond een watervoorzieningsproject voor de school.

Om de projecten inhoudelijk tot een goed einde te brengen, kan Humasol rekenen op de steun van enkele organisaties:

CEE Engineering

CEE verzorgt energieprojecten voor industriële productiesites. Hun doel is om energiebesparingen te realiseren in bedrijven. De diensten van van energieaudits over voortrajecten to en met volledige implementaties van energetisch geoptimaliseerde installaties en nutsvoorzieningen. CEE staat voor expertise door praktijkervaring. CEE engageert zich voor technisch haalbare en financieel rendabele energieprojecten die het bedrijf sterker maken. Humasol kan sinds 2014 jaarlijks rekenen op de expertise van CEE om tijdens de voorbereidingsfase van de projecten.

Greenfish

Greenfish is een Belgisch consultancybedrijf dat groene technologieën aanbiedt om ondernemingen duurzamer te maken. Humasol kan vanaf 2017 rekenen op de steun van de Greenfish consultants om pnder andere de technische haalbaarheid van de projecten te toetsen.

iLumen

Ilumen is een Belgisch ingenieursbureau, dat doorheen de jaren is uitgegroeid tot een verzameling van specialisten en experts binnen de sector van zonnepanelen. Hun kennis en expertise vertalen ze naar twee objectieven: focus op de optimale werking van de zonnepaneleninstallatie en verlenging van de levensduur van de zonnepanelen. De studenten van Humasol kunnen in hun voorbereidingsperiode op bedrijfsbezoek gaan, waar ze installaties van dichtbij kunnen leren kennen.

 

In het verleden werkte Humasol ook met volgende partners samen:

Vicaria del Medio Ambiente

De VIMA is een organisatie die uitgaat van het bisdom en zich inzet voor het milieu rond Jaén. Ze zijn ondersteunen ook scholen (beide voor een school) en hebben in het sinds 2010 al meegewerkt aan verschillende van Humasols projecten. Nu berust de samenwerking vooral rond het verhaal van de biovergisters.

Caritas Jaén

Caritas is een christelijke humanitaire organisatie die actief is in Jaén, Peru. Onder hun activiteiten valt ook ‘Sol & Café’ de coöperatieve van koffieboeren uit de streek (zeer ruim genomen) rond Jaén. De boeren verkopen via de coöperatieve hun koffie gezamenlijk op de internationale markt. Daarnaast ondersteunt de coöperatieve, die enkele landbouwingenieurs in dienst heeft (geweldige kerels!), de boeren met technische advies over het telen van koffie, en regelt ze voor de boeren allerlei zaken, zoals bio-,fairtrade-, Starbucks-,… labels.

Imani Belgium vzw

De vzw Imani Belgium wil hulp verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebeid van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Daarnaast willen ze aan de plaatselijke gemeenschappen bijstand verlenen in het streven naar de verbetering van hun levensomstandigheden en levenskwaliteit. Humasol werkt in 2016 samen met Imani Belgium, op een van hun projecten in Kenia

Kalasi vzw

In 2016 voerde Humasol een eerste project uit samen met Kalasi vzw. Deze partner heeft als doel het bevorderen van de scholen in Congo, die geleid worden door de Congolese Zusters van de H.Vincentius a Paulo te Gijzegem, met provinciaal huis in Lukula. Door de moeilijke politieke situatie in DR Congo kon in 2017 het project helaas niet verdergezet worden.

Vzw Kitanda

vzw Kitanda is een vereniging die zich inzet om een oplossing te bieden voor de noden van wezen en weduwen in ontwikkelingslanden. vzw Kitanda heeft verschillende projecten lopen voor het ‘Ebenezer Life Centre’ in Ahero, een dorpje nabij het Victoriameer in Kenia. De noden zijn er groot. Er is een tekort aan water en elektriciteit, de voedselvoorziening verloopt erg moeilijk, de huidige middelen en infrastructuur zijn ontoereikend. Nadat Humasol in 2012 een eerste project opzette samen met de vzw Kitanda, werkten we in 2016 opnieuw met hen samen op een project rond afvalrecyclage.

Nkoaranga Watoto

Nkoaranga-Watoto is een vzw, opgericht in 2009, die samenwerkt om gezondheidszorg voor kinderen te voorzien in het Lutheraanse Nkoaranga ziekenhuis in Tanzania. Dit doen ze door innovatie, educatie en door het uitwisselen van ideëen. Samen met het Meru District Hospitaal verzorgt dit ziekenhuis de gezondheid van de 268 000 inwoners van Arusha.

 

 

Prosperidad de Chirinos

 

La prosperidad de Chirinos is een kleine koffiecooperative in het noorden van Peru. De organisatie verenigt verschillende boerenfamilies om hun koffie samen te verkopen. Door de koffie in groep te verkopen worden ze interessanter voor internationale bedrijven en kunnen ze een betere prijs voor hun koffie krijgen. In 2017 zal Humasol samen met de prosperidad een kleine zonnedroger maken om de bonen van de boeren efficienter en beter te drogen.

 

 

Industrias Yapango S.A.C.

Industrias Yapango is een familiebedrijf, opgericht door de broers Abercio en Bénel Yapango. Oorspronkelijk repareerden ze enkel koffie-ontpulpers, maar nu maken ze ook zelf de meest uiteenlopende machines voor de koffieteelt. Sinds 2010 werkt Humasol samen met Industrias Yapango voor het maken van hydroturbines en de vochtigheidssensor. In 2017 zal Humasol in samenwerking met Yapango ook een kleine zonnedroger voor boeren maken en tegelijkertijd de grotere zonnedroger van de Yapango’s promoten.

Dimbali

Dimbali is een vzw die actief is in Nianing, Senegal. Hier richt men zich voornamelijk op kinderen, waar door middel van sportieve en socio-culturele activiteiten het onderwijs gepromoot wordt. Via verschillende evenementen probeert Dimbali geld in te zamelen om onder meer de lokale sportfaciliteiten mee te helpen onderhouden. Zo werkt Dimbali aan de uitbouw van een financieel onafhankelijk centrum.