+32 (0) 485/634.592
English

I’m still writing the grant application, it’s harder than I thought. The many uncertainties make it difficult to work out the entire project for the next two years.
The university still didn’t give me a definitive answer. Today when I called they told me that they would call me back ‘later’ with more information, as they already told me so many times. No phone calls today, I’m already used to it, but it remains frustrating, especially since I’ve only got two weeks to get this fixed.

I am also preparing my presentation off Thursday. Ingeniería Sin Fronteras is organizing a workshop of several days about technology in agriculture, and they asked me to introduce our device as a guest speaker on the first day of the event. This will be entirely in Spanish, I get 30 minutes to bring it in an understandable way. This is a big challenge because it will be a very diverse audience. People from the universities, from the municipality, but also farmers will be present, so I still don’t know what I can and cannot say.

This weekend we went to Mancora, my last tourist trip. It’s a town in the north, almost in Ecuador, which is known for its surfing and swimming with turtles. It is a tourist hotspot, and that’s one of the reasons why I didn’t really like it. The waves weren’t good so that didn’t help, and I lost my GoPro into the sea so it was just getting worse. Swimming with the turtles was fun, but it’s also very touristy, and I don’t know about the welfare of the animals. On the beach of Mancora, just outside the tourist part, we saw three dead turtles, one dolphin, one sea lion, and hundreds of dead fish washed ashore. Just upstream is the harbour with fishing boats, and so I suspect they dumped the animals back in the sea after they caught them because it is illegal to fish them and therefore they cannot take them ashore. A very sad sight.

Jaén has been the victim of a zika outbreak for several weeks now. It is not that bad, the disease is not deadly and it looks like the flu, but the authorities here are obviously scared and they will start extra campaigns to stop the spread. Eloy has been sick for several weeks now, and so we are afraid that he has it. They took his blood today, now he has to wait for the results. I myself will certainly get tested when I get back home, even though I have no symptoms, to be sure.

My flight home is already in two weeks, and I don’t realise it’s almost done. The 5 months went by so fast, right now I will enjoy the days I have left as much as possible

Nederlands

Ik ben nog altijd aan het schrijven aan de beursaanvraag, dit blijkt allemaal niet zo gemakkelijk. De vele onzekerheden maken dat het moeilijk is om het hele project al uit te werken voor de komende twee jaar.
De universiteit heeft helaas nog niets van zich laten horen. Toen ik vandaag belde zeiden ze mij dat ze ‘straks’ zouden terugbellen met meer informatie, gelijk ze al zo vaak hebben gezegd. Helaas geen telefoon meer gekregen, ik ben dit ondertussen wel al gewoon in Peru, maar het blijft frustrerend, zeker omdat ik nog maar twee weken heb om dit in orde te brengen.

Ik ben mij ook aan het voorbereiden voor mijn presentatie van donderdag. Dan organiseert Ingeniería Sin Fronteras een workshop van enkele dagen over technologie in de landbouw, en ik mag op de eerste dag als gastspreker ons toestel gaan voorstellen. Dit zal volledig in het Spaans zijn, ik krijg 30 minuten om dit op een verstaanbare manier over te brengen. Dit wordt een grote uitdaging aangezien het een zeer divers publiek zal zijn. Mensen van de universiteiten, van de gemeente, maar ook boeren zullen aanwezig zijn, waardoor ik nog niet goed weet wat ik wel en niet ga zeggen.

Dit weekend zijn we naar Mancora gegaan, mijn laatste toeristische reis. Dit is een stadje in het noorden, bijna in Ecuador, dat bekend is voor de surf en voor het zwemmen met schildpadden. Het is een toeristische trekpleister, en ik vond het dan ook niet zo een geweldige reis. De golven zaten ook niet mee dus dat verbeterde het niet, en ik ben mijn GoPro kwijtgeraakt in de zee waardoor ik de plaats nog minder leuk vond. Zwemmen met de schildpadden was wel leuk, maar dit is ook zeer toeristisch, en ik stel mij vragen bij het welzijn van de dieren. Op het strand van Mancora, net buiten het toeristische stuk, zagen we 3 dode schildpadden, 1 dolfijn, 1 zeeleeuw, en honderden dode vissen aangespoeld liggen. Net stroomopwaarts stonden al de vissersboten, en ik vermoed dus dat zij de dieren terug in zee hebben gedumpt na ze gevangen te hebben, omdat dit illegale vangst is en ze er dus niet mee aan land mogen komen. Een heel triest zicht.

In Jaén is er sinds enkele weken een zika uitbraak. Op zich niet zo erg, de ziekte dood niet en het lijkt op de griep, maar de autoriteiten hier zijn er wel duidelijk bang voor en ze gaan extra campagne voeren om de verspreiding tegen te gaan. Eloy is al enkele weken ziek, en we zijn nu dus bang dat hij het heeft, zijn bloed is vandaag genomen maar nu moet hij wachten op de resultaten. Ikzelf ga mij zeker laten testen als ik thuiskom, ook al heb ik geen symptomen, om zeker te zijn.

Mijn vlucht is al binnen 2 weken, en ik besef nog niet goed dat het bijna gedaan is. De 5 maanden zijn ongelooflijk snel verlopen, en ik ga nu nog zo veel mogelijk genieten van de dagen die ik nog heb.