Solar Pumping FOS 2021

Solar pump FOS Installation of a solar pump and the foundation of a water-users-committee ? In the village of Ajuafo in Ghana (also known as Adwafo) are living about 3500 people. To meet their daily need of water, all of them depend on only one electricity-driven...

Solar Pumping FOS 2020

Solar pump FOS Installation of a solar pump and the foundation of a water-users-committee ? In the village of Ajuafo in Ghana (also known as Adwafo) are living about 3500 people. To meet their daily need of water, all of them depend on only one electricity-driven...

Zonnepomp FOS

Zonnepomp FOS Plaatsen van zonnepomp en oprichten van een watergebruikers-comité. ? In het dorpje Ajuafo in Ghana (ook gekend als Adwafo) leven ongeveer 3500 mensen. Om hun dagelijkse behoefte aan drinkwater in te vullen, zijn ze allemaal afhankelijk van slechts...

Drinkwatervoorziening in Ghana

Drinkwatervoorziening in Ghana Verbetering van drinkwatervoorziening en hygiëne en sanitair met duurzame energie. ? Watervoorzieningen zijn nog grote uitdagingen in Ghana: waterstromen en meren zijn sterk vervuild en gemeenschappen van bijna 20 000 mensen hebben...
Humasol