PV Awareness in Parakou, Benin

Een gemeenschappelijke zonne-installatie voorziet een dorpje van licht, waardoor bewustmaking rond deze hernieuwbare energiebron verspreid kan worden in Benin.

Het lokale elektriciteitsnet in Benin is onstabiel en lang niet overal aanwezig, waardoor velen geen toegang tot elektriciteit hebben of zich behelpen met dure, vervuilende generatoren. Een duurzaam, milieuvriendelijk alternatief is een PV-installatie: met de energie van de zon kunnen de mensen onafhankelijk van het net in hun energiebehoefte voorzien. Een PV-installatie individueel in één geheel aankopen is echter vaak te duur voor mensen in de dorpen.

Het hoofddoel van dit project bestaat erin een voorbeeld van een PV-installatie uit te werken samen met de lokale bevolking, om zo de voordelen van deze nieuwe technologie tastbaar te maken. Concreet zal een dorp van een verlichtingsnet worden voorzien en zal geprobeerd worden ook een PV-installatie in een werkplaats te installeren. Daarbij zal een financieel plan opgesteld worden dat ervoor zorgt dat de gemeenschap zelf kan instaan voor de onderhoudskosten van de geplaatste installatie. Het project heeft voornamelijk een socio-economisch karakter. Het is immers de bedoeling dat de installatie als inspiratiebron kan dienen voor verdere door de bevolking gedragen initiatieven inzake duurzame energievoorziening. Door sterk in te zetten op kennisoverdracht en samenwerking wordt hopelijk gegarandeerd dat de installatie lang operationeel blijft en overgenomen wordt door andere dorpen, met behulp van microfinanciering.

Jan Devriese

Jan Devriese

Coach

Timon Evenblij

Timon Evenblij

Student

Tom De Bruyn

Tom De Bruyn

Technology manager

Cedric Nijssen

Cedric Nijssen

Location Manager

Fien Vanden Hautte

Fien Vanden Hautte

Student

Jaén, Peru

Blogberichten

Le village est comme la ville maintenant

La lumière est arrivée, wat doet het deugd om dit kleine zinnetje te zeggen! Deze week konden we onze eerste zonnepaneelinstallatie netjes afronden. 30 lampen in ongeveer 20 huizen, een betekenisvolle stap voor het dorp. In een laatste reunion overlopen we nog eens...

read more

En toen zat de lasser aan onze ontbijttafel

Het was leuk geweest om deze blog de titel ‘En toen was er licht’ te kunnen geven, maar er doen zich natuurlijk weer (ondertussen niet meer zo onverwachte) complicaties voor. Lang verhaal kort: we hebben een component nodig die niet echt te vinden is. Het hele land...

read more

Op de werf

Deze week is er enorm veel gebeurd. Regelmatig gingen we naar het dorp, we planden de praktische zaken met hen en het werk kon beginnen. Nadat de geplande locatie voor onze zonnepanelen toch niet zo ideaal bleek (er stond immers een grote boom naast), besloten we om...

read more

Down and up

Zaterdag 15 juli Wel, zoals jullie vorige week lazen liep ons project voorlopig niet echt van een leien dakje en niet omdat er hier enkel golfplaten daken bestaan. Desondanks begonnen we maandag met goede moed duidelijke schema’s op te stellen om visuele ondersteuning...

read more

Projectshock

Zondag 9 juli De verblijfplaats, zoals beschreven in ‘aankomst in Sokounon’ is nog steeds even geweldig. We komen echt niets tekort (behalve een wc-verfrisser misschien, hoewel we toiletpapier gekocht hebben met een bloemengeur die ze in het volgende dorp...

read more

Aankomst in Sokounon

Zondag 2 juli Aankomen in Afrika is een heel avontuur. Bij het landen in het zuiden van Benin deden we onze nieuwe Humasoltrui aan als een mooi gebaar. Zodra we het vliegtuig verlaten hadden kwamen we tot inkeer en deden we de trui onmiddellijk weer uit. Het was zo...

read more