+32 (0) 485/634.592

PV aux Villages

PV Aux Villages Plaatsen van een zonne-installatie die een dorpje van licht voorziet ? De elektriciteitsvoorziening in Benin is weinig betrouwbaar en ook heel beperkt. Er zijn heel veel dorpjes die nu geen elektriciteit hebben, zonder enig vooruitzicht op een...

PV innovatiecentrum

PV innovatiecentrum Het ontwerp en de uitvoering van een PV innovatiecentrum dat de lokale bevolking moet informeren over en aanzetten tot het gebruik van zonne-energie. ? Benin is dicht bij de evenaar gelegen. De mensen hebben zo de mogelijkheid om energie uit...

Waste Masters 4

Waste Masters 4 Don’t waste your waste: plastic recycleren op een duurzame manier. ? Door een sterke bevolkingsgroei, urbanisatie en economische groei werd de afvalproblematiek in ontwikkelingslanden zoals Oeganda een enorm pijnpunt. Een gepast...

Waterzuivering in Zambia

Waterzuivering in Zambia Ontwerp van een low cost zuiveringseenheid om nitraten en lood uit grondwater te verwijderen. ? De vervuiling van grondwater in Zambia zorgt voor ernstige problemen met de drinkwatervoorziening in de steden, meer specifiek in de...

Benin à bicyclette (Benin op de fiets)

Benin à bicyclette (Benin op de fiets) Elektrische fietsen introduceren als vervoermiddel voor korte afstand, ter vervanging van sterk vervuilende bromfietsen.. ? In Parakou, maar ook in andere steden van Benin, worden mensen vervoerd door vervuilende...