In kaart brengen en rapporteren van waterkwaliteit in Zambia

De kwaliteit van drinkwater is een groot probleem in verschillende regio’s in Afrika. Voor we de vervuiling proberen aan te pakken zullen we data verzamelen die de grootte van het probleem aan de overheid zullen duidelijk maken.
Lusaka, de hoofdstad van Zambia, is onderhevig aan hoge nitraatpollutie in het grondwater. Slecht ontworpen septische putten, stortplaatsen voor vast afval en put-toiletten zijn de belangrijkste oorzaken voor deze vervuiling. Ook loodvervuiling is een probleem. Zo is het grondwater van Kabwe, een stad 150 km ten noorden van Lusaka, zwaar vervuild met lood door de aanwezigheid van loodmijnbouw in de vorige eeuw. Het grote probleem is echter dat een groot deel van de bevolking in deze steden het grondwater gebruikt als drinkwater wat resulteert in negatieve gezondheidseffecten. Dit in het bijzonder voor kinderen en zwangere vrouwen, aangezien blootstelling aan nitraatvervuiling kan leiden tot het blue baby syndrome.
Eerst worden de nitraatconcentraties in Lusaka en de loodconcentraties in Kabwe ter plaatse gemeten in het grondwater met behulp van een spectrofotometer. De vervuiling kan op deze manier in kaart worden gebracht en vervolgens kunnen deze resultaten worden voorgelegd aan Zambiaanse overheidsambtenaren. Dit met als doel om tot actie over te gaan en Remover Units te ontwerpen en te installeren die het water zuiveren van de nitraat- en loodvervuiling. Dit project is een samenwerking tussen Humasol en Envaros. Envaros is een Zambiaanse NGO opgericht in 2014 die streeft naar een meer duurzame en veerkrachtige ontwikkeling van de kwetsbare gemeenschappen in Zambia. Het project beoogt een risicoreductie van nitraat en lood gecontamineerd drinkwater waaraan gemeenschappen worden blootgesteld en focust zich in het bijzonder op jongeren en vrouwen in de rand-stedelijke en landelijke gebieden in Zambia.
Tom Crauwels

Tom Crauwels

Coach

Maaike Vanhee

Maaike Vanhee

Location Manager

Robine Arnoys

Robine Arnoys

Student

Robin Vaes

Robin Vaes

Student

Project partner

Technisch advies door

Lusaka, Zambia

Kabwe, Zambia

Blogberichten

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Humasol