HOERA HOERA HOERA, DE DEAL IS ROND. HOERA HOERA HOERA, DE DEAL IS ROND. Onze motorijders konden het niet laten om elke keer opnieuw over de prijs te onderhandelen van ons dagelijks woon-werk verkeer. Maar nu heeft Theogène het voor eens en altijd opgelost met een contractje. Maarten ondertekende het contract als manager financiel van bvba Magic Mashlooms. Na het bekomen van de overeenkomst werd er uiteraard tijd gemaakt voor het obligatoire handjes schudden. Enkele foto’s van dit internationale handelsakkoord kunnen jullie hieronder vinden.

Een dikke week na onze aankomst in Gisenyi werden we opgeschrikt door het bericht dat het ebolavirus een slachtoffer had gemaakt in de Congolese stad Goma, vlak over de grens met Rwanda. Licht ongerust belden we met de Belgische ambassade maar zij konden ons verzekeren dat er voorlopig geen enkel gevaar is. We beslisten wel de komende maand de minibusjes te mijden en ons dagelijks pendeltraject Gisenyi-Kigufi volledig met taxi-motos af te leggen. Omdat veiligheid voor alles komt kochten we onze eigen vetcoole helmen.

Na een week vertrouwd te zijn geraakt met de praktische aspecten van oesterzwamproductie was het vervolgens tijd om een aantal zaken uit te proberen. Dit met als doel om het proces efficiënter en goedkoper zouden kunnen maken. Hiervoor hebben we 7 batches gemaakt van 50 zakken koffiesubstraat waarbij we telkens een van de kritische parameters gaan variëren. Samen met onze vaste kornuiten Damien en Leopold hebben we de zakken gepasteuriseerd en vervolgens mycelium toegevoegd (inoculatie) in een zo steriel (knipoog) mogelijke ruimte. De komende maand gaan we elke 3 dagen de groei van het mycelium opvolgen. Aangezien we op dit moment al bijna 1000 zakken hebben geproduceerd en deze opvolging met pen en meetlat gebeurd is dit op dit moment een van onze meest tijdrovende activiteiten, alles voor de wetenschap!!

Tussendoor was er gelukkig ook nog tijd om ons op onze bottinnen door de lokale jeugd belachelijk te laten maken in een voetbalmatch aan de oevers van het prachtige Kivumeer. Al snel bleek dat het grasveld ook gedeeld werd met het lokale vee, wat voor interessante taferelen zorgde binnen de 16.

Na een zware doch leutige werkweek trokken we er in het weekend op uit om nieuwe contreien te verkennen. Ons doel: de fabelachtige Golden Monkeys spotten. Florent, ‘de man die alles kan’ en onze baas/boezemvriend/business partner had een auto geregeld en ging met ons mee naar het Gishwati National Park. Dit natuurpark staat nog in haar kinderschoenen, een ware parel verborgen tussen de 1000 heuvels van Rwanda!

De week erna hebben we ons vooral bezig gehouden met de pasteurisatie te optimaliseren. Dit is een cruciale stap in het proces om infecties van het substraat te voorkomen. Met behulp van een houtvuur wordt water verdampt om de zakken tot een alles vernietigende 92 graden te verwarmen. Normaal duurt dit 3 uur maar uit onze experimenten bleek dat 2 uur stoken al ruim voldoende is. Al heel wat kostbaar hout bespaard dus! Verder hebben we ook een van de boeren kunnen bezoeken. De organisatie waarmee we samen werken, Entraide et Developpement, heeft als doel om de zakken koffie pulp voor te bereiden tot ze volledig doorgroeid zijn met de schimmel van de oesterzwammen. Vanaf dan kunnen lokale buren deze zakken kopen en zelf hieruit paddenstoelen kweken. De vrouwen die we bezochten waren alleszins niet slecht bezig!

Na een week puffen en zweten aan het houtvuur hadden we in het weekend nood aan een frisse berglucht om onze longen een keer goed te ontroken. We dachten klaar te zijn voor een stevige uitdaging en beklommen Mount Bisoke, een beest van een vulkaan van zo’n 3711m hoog. De tocht begon nog voor het ochtendgloren, de wekker ging genadeloos tekeer om half vijf ’s morgens. Terwijl de hoogtemeters zich opstapelden bij elke stap begonnen de vermoeidheid en het zuurstofgebrek steeds zwaarder te wegen bij onze fellowship van muzungu’s. De eerste slachtoffers vielen al gauw, een oude grijsaard kwam zichzelf tegen en ook twee hoogmoedig gestarte Duitsers stierven verschillende keren op de steile flanken van deze vulkanische reus. Maar met de dragende wind van amicaliteit en naastenliefde in de rug bereikte het merendeel van de karavaan onder het goedkeurend oog van twee majestueuze berggorilla’s uiteindelijk toch de top. De bonificatieseconden werden weggekaapt door drie jonge Belgische klimtalenten hehe. De mist week en de uren van afzien werden beloond met een prachtig uitzicht op het schitterende kratermeer.  

De durvers kunnen hieronder de video’s van de voorbije weken vinden. Pas op, bevat schokkende beelden!

En zo weergalmt de saga van de muzungu’s in the mist

Handen werden geschud

De ambassade werd benut

Wereldgoals werden gescoord

Apenlevens tijdelijk verstoord

Shleves