La lumière est arrivée, wat doet het deugd om dit kleine zinnetje te zeggen! Deze week konden we onze eerste zonnepaneelinstallatie netjes afronden. 30 lampen in ongeveer 20 huizen, een betekenisvolle stap voor het dorp. In een laatste reunion overlopen we nog eens alles met de dorpelingen, aan de hand van een poster die we daarna op het cabinetje bevestigen. Zo kunnen ook voorbijgangers uit andere dorpen geprikkeld worden om zelf te sparen voor een dergelijk systeem. In het cabinetje zelf hingen we nog een mapje op met alle informatie over de huidige installatie, als ook een investeerplan voor de dorpelingen. Met het geld dat ze elke maand ophalen kunnen ze naast reparaties betalen ook sparen voor uitbreidingen van het systeem. Zo kunnen ze echt helemaal zelf aan de slag met het concept ‘panneaux solaires aux villages’. Eén van de uitspraken die ons het meest bijblijft is ‘le village est comme la ville maintenant’. Dit betekent enorm veel voor hen, en voor ons.

 

Timon en Bruno (van onze partnerorganisatie Stichting Hubi en Vinciane) zagen dat het goed was!

Dit mapje laten we achter met veel informatie over de installatie. Van technische informatie over de installatie tot een investeerplan voor uitbreidingen.

Op de laatste rencontre brengen we de dorpelingen nog eens samen om het project in dit dorp netjes af te ronden.

Deze poster hangen we met best wel wat trots op aan de cabine van onze zonnepaneelinstallatie.

 

Nog voor we het project in dit dorp afronden, dachten we al na over onze verdere plannen. We willen graag nog een gelijkaardig project in een nieuw dorp. Vergaderen met onze partnerorganisatie en de arrondissementchef leidt tot een bezoek aan een nieuw dorp, dat best wel groot en ver is. Hoewel het project daar misschien wel mogelijk zou zijn, besloten we toch nog even verder te zoeken. We hadden er nog niet eerder aan gedacht, maar het dorp vlak naast onze boerderij is eigenlijk nog veel beter geschikt. We verschoten opnieuw van de hoeveelheid toeval in Benin, want de tuinman van de boerderij die elke dag vrolijk bonjour zegt tegen ons blijkt de chef te zijn van het dorp. Een bezoekje is dan ook snel geregeld, en ondertussen hebben we ook daar het project kunnen voorstellen. Voor het andere dorp dat we bezocht hebben besluiten we een spaarplan op te maken dat we in de nabije toekomst aan hen zullen voorstellen. Zo vallen ze niet uit de boot.

Een bezoek aan het dorp Darno (groot en ver). In het midden staat de arrondissementschef, het politieke hoofd van alle dorpen in de regio.

Een bezoek aan het nieuwe geselecteerde dorp in de ondergaande zon. Frère Vincent van de boerderij (de blanke met de grootste baard) gaat met ons mee. Rechts staan (onder andere) de drie verkozen verantwoordelijken van het komende project.

 

Naast hard werken is er af en toe ook wat ontspanning. Timon krijgt een motorrijles, en de stad staat in rep en roer rond 1 augustus, la fête de l’independance. Er is een grote markt die twee weken blijft staan, en op de feestdag zelf is er een stoet waarin het leger, de politie, de fanfare, de scouts, en een aantal dansgroepen de show stelen.

Timon op de moto! Daar kijkt hij al een maand naar uit.

De fanfare op de stoet, leuk om te zien en om te horen.

De ritjes met de taximotors blijven altijd een spektakel. Het ene moment rijden we rustig in het zonnetje terwijl de chauffeur iets uitlegt, het andere moment rijden we als gekken in de verkeerde richting terwijl het regent.