Opstarten organisatie voor afvalbeheer in ontwikkelingslanden

In Kenia en Oeganda belandt bijna alle afval op grote stortplaatsen. In dit project worden de mogelijkheden bekeken om op lokaal niveau zaken op te zetten rond inzamelen, sorteren en recycleren van afval
De verwestersing van vele Afrikaanse landen heeft geleid tot een verhoogde consumptie en de daarbij horende afvalstromen. In Kenia en vele andere landen hebben ze echter geen systeem om deze afvalstromen te beheren. Hierdoor wordt het afval, waarvan plastics het grootste probleem zijn, overal gestort. Dit leidt tot de vorming van vele kleinere en grotere vuilnisbelten. Dit is naast de enorme milieuschade ook een enorme bron van inkomsten die door de gemeenschappen mislopen wordt.
In Ahero gebeurt de transitie naar een duurzaam afvalbeheer in verschillende stappen. Eerst wordt de bevolking op de hoogte gebracht van het project. Samen met hen wordt er gesproken over het probleem en wordt hun input gevraagd over hoe ze het probleem willen oplossen. Met de meest geëngageerde mensen zal een “waste commitee” opgestart worden om als adviesorgaan te kunnen dienen en ondersteuning te bieden. Deze organisatie zal als belangrijkste taak hebben het belang van afvalbeheer via sorteren en recycleren te verspreiden onder de bevolking. Hierna wordt in fase twee het afval zelf bestudeerd. Via enquêtes en het nemen van stalen bij verschillende klassen van de bevolking kan de afvalstroom in beeld worden gebracht. Hierbij wordt dan de samenstelling, hoeveelheid en consistentheid van de stroom bekeken. Deze informatie wordt dan gebruikt voor eventuele initiatieven op te starten. Als laatste stap worden acties op poten gezet voor deze afvalstromen om te zetten in nuttige producten. Dit gaat van het composteren van het organisch afval, plastics verkopen in naburige recyclagebedrijven tot het volledig zelf organiseren van recyclageprojecten.
Raf Van Gorp

Raf Van Gorp

Coach

Sam Van Dyck

Sam Van Dyck

Locatie manager

Raphael Verhofstede

Raphael Verhofstede

Student

Ahero, Kenia

Ebenezer Life Center

Kampala, Oeganda

Waste Masters

Kisumu, Kenia

Kibuye market & Kisumu Dumpsite

Nairobi, Kenia

Capital

Kigaili, Rwanda

COPED

Blogberichten

What have I been doing?

Dear friends and Family, In the following blog I will do an exposition of my current projects running in Kenia. I will also talk about my most important observation the last week. Pilot Project 1: Recycling Bins Together with the Logistic Manager, Kelly, I went to the...

read more

Arrival in Kenya!

Dear family and friends, After a 12 hours flight I arrived in Nairobi early in the morning. Without visiting the capital, I immediately took the bus straight to Ahero. Seven hours later, I got welcomed in by Kelly and Kilian, two members of the Ebenezer Life Center....

read more

Introduction of the project

Dear family and friends, By this blog you’ll be able to follow my progression on the waste management project I’ll be conducting in Ahero, Kenya. First a short introduction to the project: Waste generation is expected to increase significantly as a result of...

read more
Humasol