Doe met ons mee

Stage of project als vrijwilliger

Ben je geïnteresseerd in het uitvoeren van een project rond hernieuwbare energie, water of duurzame technologie in het Zuiden? Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste mensen die willen meehelpen aan onze missie. Heb je een technische, economische of sociale achtergrond? Stel je dan kandidaat en vertel ons waarom jij met Humasol op project wil! 

De Humasol Information Day vindt plaats op woensdag 1 maart 2023 in Leuven of dinsdag 28 februari 2023 in Gent. Je komt er te weten hoe de voorbereiding, de kandidaatstelling, het sollicitatieproces en de projecten eruitzien en spreekt er met ex-projectstudenten om meer over hun ervaring te weten te komen.

Lees hieronder alvast hoe de kandidaatstelling voor een project in zijn werk gaat. De selectie van de kandidaten voor technische profielen voor de zomer van 2024 wordt behandeld in maart en april van 2023. De deadline voor het indienen van een kandidaatstelling is 21 maart 2023 voor studenten uit Gent en Brussel en 1 april 2023 voor studenten uit Leuven.

Algemene informatie

Op het Humasol infomoment wordt meer informatie gegeven over de werking van Humasol, over de mogelijke projecten, en hoe alles praktisch verloopt. De volgende infomomenten gaan door op 28 februari 2023 in Gent en op 1 maart 2023 in Leuven. Praktische informatie over deze sessie zal later op onze website en facebookpagina te vinden zijn. Kan je hier niet aanwezig zijn of wil je op de hoogte blijven van komende info-events, vul dan volgend formulier in.

Gewenst profiel

 • Achtergrond relevant voor de inhoud van de projecten
  • Technische opleiding
  • Sociaal-culturele opleiding
  • Communicatiewetenschappen en –management
  • Economie en bedrijfskunde
  • Leerkrachtenonderwijs
 • Student (vanaf 2de bachelor) of gemotiveerde vrijwilliger
 • Openstaan voor onderdompeling in een nieuwe cultuur
 • Sterke motivatie en internationale oriëntatie
 • Geïnteresseerd in hernieuwbare energie, voorziening van water en duurzame technologie
 • Wil om aan ontwikkelingssamenwerking te doen
 • Praktische ervaring willen opdoen
 • Spreekt de taal van de lokale partner of is bereid een taalcursus te volgen indien nodig
 • Is minimum 8 weken vrij om het project ter plaatse uit te voeren
 • Gedurende het academiejaar aanwezig in Leuven, Gent of Brussel voor de voorbereiding van het project (geen Erasmus)

Kandidaatstelling en sollicitatieproces

Om je kandidaat te stellen moet je een volledig en correct samengesteld applicatiedossier indienen. Het applicatiedossier bestaat uit een ingevulde application form, een gedetailleerde CV en je academische resultaten. Deze stuur je door naar recruitingleuven@humasol.be, voor Leuvense studenten, of recruitinggent@humasol.be, voor studenten uit Gent of Brussel. De deadline voor het indienen van je applicatiedossier is 21 maart 2023 voor studenten uit Gent en Brussel en 1 april 2023 voor studenten uit Leuven. Je appliceert voor een project dat van start gaat in september 2023 en waarvan de praktische implementatie wordt uitgevoerd in de zomer van 2024. Een vroege applicatie is nodig om tijdig aan het project te kunnen starten en om voldoende tijd te geven aan onze lokale partners om het project voor te bereiden. Eind maart wordt een eerste selectie gemaakt op basis van een application form en een CV. Vervolgens hebben we met de weerhouden kandidaten een verkenningsgesprek en zal je een kleine case uitwerken in team. Een week later delen we normaal gesproken aan alle sollicitanten onze beslissing mee.

Heb je deze deadline gemist? Neem dan contact op met de recruiting verantwoordelijke en ga na wat je opties zijn.

Projectcyclus in't kort

Eind april, na de aanvaarding van je kandidaatstelling, krijg je een coach toegewezen. Vanaf dat moment tot het einde van de zomervakantie begint de algemene voorbereiding. De focus ligt op de werking van Humasol en hoe wij aan internationale solidariteit doen. Concreet wordt er enkele keren samengekomen met alle nieuwe projectstudenten, en wordt er aandacht gegeven aan wat de kenmerken zijn van duurzame internationale solidariteit.

Aan de start van het nieuwe academiejaar krijg je een project, locatie en team toegewezen. Tijdens het academiejaar bereid je samen met je team jullie project voor onder toezicht van een coach. De coach is telkens een ervaren Humasol lid, die praktische ervaringen deelt en die binnen Humasol het eerste aanspreekpunt is bij vragen. De projectvoorbereiding begint met een literatuurstudie en eindigt met een uitgewerkt ontwerp. In het eerste semester werk je een literatuurstudie uit, die je in een tussentijdse presentatie aan de Humasol leden en projectstudenten voorstelt. In het tweede semester worden alle ontwerpen concreet gemaakt en worden alle praktische zaken geregeld. In april volgt een finale presentatie. Als alles goed verloopt krijg je de goedkeuring van Humasol om je project op locatie te gaan uitvoeren. Voor het uitvoeren van de projecten is minstens acht weken vereist, om de goede afwerking te kunnen verzekeren. Na je terugkeer schrijf je een (stage)verslag en deel je jouw ervaringen tijdens het jaarlijkse Humasol terugkommoment.

Stage of project als vrijwilliger

Een Humasol project kan, voor een aantal studierichtingen en onderwijsinstellingen, deel uitmaken van je studieprogramma als stage. Afhankelijk van je onderwijsinstelling kan je deze ingeven voor een bepaald aantal studiepunten. Om te weten te komen wat de exacte opties zijn aan jouw faculteit kan je contact opnemen met de stagecoördinator van je departement. Aangezien Humasol al veel ervaring heeft opgebouwd met projecten en stages, kunnen Humasol leden die in het verleden aan dezelfde faculteit gestudeerd hebben, je zeker ook helpen om alles praktisch in orde te brengen.

Ben je afgestudeerd, of zal je afgestudeerd zijn wanneer het project praktisch uitgevoerd wordt? Dan kan je nog steeds deelnemen aan de projecten als vrijwilliger. Een project met Humasol kan zo een mooie overgang zijn tussen je afgeronde studies en je professionele carrière.

Kosten en verblijf

Humasol vzw zorgt voor de financiering van alle projectkosten. Dit zijn alle kosten die een team moet maken om een project te ontwerpen en realiseren. Transportkosten op de locatie zelf in functie van het project worden betaald door Humasol, de kosten om van België naar de projectlocatie te gaan worden niet vergoed door Humasol.

Het verblijf wordt op voorhand steeds geregeld door Humasol in samenwerking met de lokale partner. Afhankelijk van de duur van het project en de projectlocatie zal deze kost verschillen. Op duurdere projectlocaties kunnen Humasol en de partner voor een deel tussenkomen in de kosten.

Voor andere uitgaven ter plaatse, zoals eten en drank of toeristische uitstapjes, komen Humasol noch de lokale partner tussen.

Sommige studenten die in het verleden meegewerkt hebben aan een Humasol project konden aansprak maken op een reisbeurs. Beurzen voor projecten die uitgevoerd worden in het kader van je opleiding worden uitgereikt door VLIR-UOS. Hogescholen en universiteiten hebben daarnaast soms ook een eigen systeem om beurzen uit te delen.

Humasol