De laatste week van ons verblijf in Zambia is ondertussen ingegaan. Het is bijna niet te geloven dat de drie maanden er zo goed als op zitten! De uitvoering van het project verliep niet altijd even. Maar we hebben hier veel uit geleerd en dit kon zeker niet opwegen tegen al de positieve gebeurtenissen die we hebben ervaren!

We hebben twee meetrondes uitgevoerd en hebben nu een duidelijker beeld van de nitraatconcentraties in het grondwater van de vier onderzochte sloppenwijken. Uit ons onderzoek blijk dat er wel degelijk een probleem is. Op een groot deel van de onderzochte locaties hebben we nitraatwaarden aangetroffen die de limiet van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden. Zeker voor kleine kinderen kan het drinken van dit gecontamineerd water schadelijk zijn. Hier moet dus duidelijk iets aan worden gedaan! Het denitrificatieprototype dat het Zambia-zomer team in juli en augustus komt instaleren in één van de onderzochte scholen, is hiervoor een belangrijke stap in de goede richting.

Verder hebben we ook zeer interessante mensen ontmoet die zeker een blijvende herinnering zullen nalaten bij ons. In de eerste plaats onze collega’s van Envaros die zeer capabel en geëngageerd zijn om de problemen in hun land aan te pakken en die ons steeds hebben ondersteund en begeleid in het project. Ook zijn we nauw bevriend geworden met een aantal fantastische Zambiaanse of naar Zambia geëmigreerde jongeren met wie we samen Lusaka hebben ontdekt.

Kortom het was op verschillende vlakken een ongelofelijke ervaring en we zijn heel dankbaar dat we de kans hebben gekregen om dit te doen!

PS: voor de geïnteresseerde, de gevonden kitten heeft ondertussen een goede thuis gevonden.

Groetjes Robine & Robin