+32 (0) 485/634.592

Geachte lezer,

Gelieve in bijlage beeldmateriaal te vinden omtrent eerder genoemde werken (zie vorig blogbericht) daterend uit de week van 7 augustus. Speciale dank gaat uit naar de heer Gbaguidi Bruno (maintenancier), de heer Atalonon Eric (buanderier), diens collega figurant Jonas en herr Christophe (begeleider Summer School), zonder wiens camera deze video nooit tot stand zou kunnen gekomen geweest zijn.

Tot slot onze oprechte excuses voor enig ongemak* ten gevolge van maar niet gelimiteerd tot onstabiele videobeelden, slechte positioneringen en houterig acteerwerk.

* Waarvoor noch Humasol vzw noch projectstudenten noch andere betrokkenen aansprakelijk geacht kunnen worden.

Hoogachtend,

Team Papané