+32 (0) 485/634.592
Comme un(e) vrai(e) Béninois(e) - Nederlands

Nog maar een week is voorbijgegaan sinds onze vorige blog, maar we hebben al weer een hele hoop verhalen verzameld. Deze week zijn we zeer veel bezig geweest met het zoeken naar geschikt materiaal. Zo hebben we de ideale pomp voor ons project gevonden. De verkoper zit in Ghana, op zich niet zo ver, maar de twee landsgrenzen zorgen ervoor dat transport niet zo evident is. Een geschikte pomp vinden in Benin is ook niet eenvoudig. Als Belgen zijn we een internet gebaseerd aankoopproces gewoon. Zoek je een bepaald toestel? Eventjes opzoeken op google, online bestellen en de volgende dag aan huis geleverd. In Benin werkt het aankoopproces van materiaal net iets anders. Betrouwbare lokale verkopers zijn online onvindbaar en de kennis van de broeders is dus nodig om ons naar de juiste winkels te leiden. Eenmaal je een verkoper gevonden hebt, uitleggen wat je zoekt, wachten op een telefoontje met de resultaten van hun opzoekwerk, horen dat ze 2 maanden op vakantie zijn vertrokken en doorverwezen worden, horen dat ze iets gevonden, maar dan niet voldoende informatie krijgen over de component die ze hebben gevonden (“We hebben een pomp van 500W en van 1000W, is dat niet genoeg informatie?”), … en opnieuw beginnen. Kort samengevat is het een tijdrovend proces, maar met voldoende geduld, bestelden we gisteren succesvol onze pomp.

Qua leidingwerk hebben we ook al resultaat geboekt. In Parakou zijn alle hoofdleidingen voor onze installatie beschikbaar en in Cotonou de kleinere componenten. Met behulp van de locals konden we een prijsschatting maken van druppelleidingen, sprinklerleidingen en tourniquets.

In de afgelopen week hebben we ook een aantal succesvolle testen kunnen doen met lokaal beschikbaar materiaal en de gekregen emitters van Gardena. De komende 2 maanden gaan we hier gewoon in een waterpretpark werken!

Eén van de meest recente uitstapjes van reisbureau frère Pierre heeft ons naar de internationale luchthaven van Parakou geleid. Deze is officieel nog niet toegankelijk, maar wij kregen uiteraard al een vip-rondleiding door één van de ingenieurs. Een dragrace houden op de landingsbaan, is er nog iets leuker? “Allé, plus vite Pierre!”

In de rubriek integratie kunnen we meedelen dat we elk vrij moment met een ton op ons hoofd doorbrengen. Binnen een paar weken kan de 100m tonnenloop georganiseerd worden!

Om af te sluiten willen we jullie laten meegenieten van één van de voordelen van minder elektriciteit, minder licht maakt soms meer zichtbaar.

A la prochaine!

Tip: voor meer belevenissen in Benin, kijk zeker ook eens naar de blog van pv awareness Benin.

Ona & Simon

Comme un(e) vrai(e) Béninois(e) - English

Only a week has passed since our last blog but we already have numerous stories to share. This week we have spent most of our time searching for the appropriate materials. We have found the pump best fit for our project. The seller resides in Ghana which isn’t so far, but with two borders to pass the transportation isn’t quite that easy. Finding a pump in Benin that fits our needs isn’t easy to. As a Belgian we use the internet for searching and buying specific equipment. If you know what you need, just google it, buy it online and the next day it is delivered at your front door. Here in Benin the procedure for buying equipment is quite different. Trustworthy vendors are impossible to find on the web and the knowledge of the fathers is necessary to find the local shops. Once you have found a vendor, you explain what you need, then you wait for them to call you with their search results, you hear they have left on vacation for 2 months, you get a call that they have found something, but they don’t have enough information about the equipment they have found (“We have a pump of 500W and a pump of 1000W, isn’t that enough information?”), … and restarting the process. But with a lot of patience we continued our search and yesterday we were able to order our pump. Comme nous sommes heureux!

Concerning the pipework we also made a lot of progress last week. All the necessary pipelines are available in Parakou or can be shipped from Cotonou to Parakou. With a little help from the locals we were able make a few price estimates which were a little lower than the estimates we made in Belgium.

We have also been doing a few tests with the material available in Parakou and the material we received from Gardena. They were all successful!

One of our most recent trips organised by travel agency Father Pierre brought us to the International Airport of Parakou.  Officially it isn’t accessible, but of course we got a VIP tour by one of the engineers of the airport. Doing a dragrace Top Gear like on the airstrip, what could be more fun? “Allé, plus vite Pierre!”

In the section integration we can tell you that we have been spending every moment of our free time with a ton on our heads. Within a few weeks the championships of 100m running with a ton can be held!

Finally we would like to share one of the benefits we have experienced of less electricity, less light sometimes makes things more visible.

Ona & Simon