English

With the improved calibration, I began testing again on Monday, in the hope to get better results. And this is exactly what happened. The values are closer to the industrial meters, with an average deviation of 0.3, and only a few measurements with errors above 0.5%. This is a very good result, in comparison, between the two meters that Sol & Café uses, there is a deviation of 0.2-0.5. Outside the range of 12-15%, the deviation is much higher, but this is not a problem and has been discussed with the farmers. There were not so many beans last week, apparently everyone is waiting for June, but this means I wasn’t able to measure in the field yet. I’ll do it this week, although I’m still not sure how to get a reference device with me.

I also found a second producer that can make our device in a cheaper way. But I’m still looking for other ones, as none of the two producers fully meets our requirements. Then I completed the market analysis, and the first version is finished. But this document will still evolve as I will speak with more and more farmers.

During the weekend I finally went to Chicama, with its 4km, the longest wave in the world. The surf team of Pimentel had invited me to join them, and I didn’t hesitate much to accept their offer. The wave height was a bit over 1 meter, so the different parts didn’t connect to the full 4km, but it was still an awesome wave to ride. It is a long left wave, the longest I’ve seen must have been almost 1km. A quick wave where the slightest mistake is punished immediately, but really fun to surf. The beach is mostly rocks, and this has the advantage that not many beginners dare to get in. So it was pretty quiet, with some good surfers from Brazil, Argentina and Peru of course. We were 6 from Pimentel and surfed a lot, it’s a really fun group and we will probably go surf another spot in the north in a few weeks.

Nederlands

Met de betere kalibratie begon ik maandag opnieuw met de testen, in de hoop betere resultaten te verkrijgen. En dit bleek het geval te zijn. De waarden liggen dichter bij de industriële meter, met een gemiddelde afwijking van 0.3, en slechts enkele uitschieters boven de 0.5%. Dit is natuurlijk zeer goed, als je ziet dat er tussen de twee meters die Sol & Café gebruiken ook een afwijking zit van 0.2-0.5. Buiten het bereik van 12-15% liggen de afwijkingen wel veel hoger, maar dit is geen probleem en is ook zo besproken met de koffieboeren. Er waren wel weer niet zo veel bonen, blijkbaar wacht iedereen tot juni, dus ik ben nog niet op het veld kunnen gaan meten. Dit staat deze week op het programma, alleen weet ik nog altijd niet goed hoe ik een referentietoestel moet meekrijgen om onze meter mee te vergelijken.

Ik heb ook een tweede producent gevonden die ons toestel goedkoper kan maken. Andere producenten kunnen nog altijd opduiken, aangezien geen één van de twee huidige volledig voldoet aan onze voorwaarden. Dan heb ik de marktanalyse vervolledigt, en de eerste versie is af. Dit document zal wel nog evolueren naarmate ik met meer een meer boeren spreek.

In het weekend ben ik dan eindelijk naar Chicama gegaan, met zijn 4km de langste golf ter wereld. Het surfteam van Pimentel had mij uitgenodigd om met hen mee te gaan, en hier heb ik natuurlijk niet lang over moeten nadenken. Er kwamen maar golven van iets meer dan 1 meter binnen, en de verschillende golven waren dus niet met elkaar verbonden tot 4km, maar het was wel zeer aangenaam surfen. Het is een lange linkse golf, de langste die ik heb gezien moet bijna 1km zijn geweest. Een snelle golf waar het kleinste foutje dus snel wordt afgestraft, maar wel zalig om te surfen. Het strand bestaat vooral uit rotsen, en dit heeft als voordeel dat niet veel beginners er durven komen. Het was er dus vrij rustig, met enkel goede surfers uit Brazilië, Argentinië en natuurlijk Peru. We waren met 6 uit Pimentel en hebben ongelooflijk veel gesurft, een toffe bende en waarschijnlijk gaan we binnen enkele weken naar een andere spot in het noorden.