+32 (0) 485/634.592

Partners

Humasol werkt voor het opzetten en uitvoeren van de projecten steeds nauw samen met lokale partners. Humasol is steeds op zoek naar nieuwe partners, die we kunnen bijstaan met onze expertise in projecten rond hernieuwbare energie, water en duurzame technologie. Ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact op met partnerrelations@humasol.be of vul volgend formulier in: Partner request

In 2017 werkt Humasol met volgende partners samen:

Stichting Hubi & Vinciane

Sinds 2015 werkt Humasol samen met de Stiching Hubi & Vinciane, die een integrale benadering van ontwikkeling nastreeft en ondersteunt daarom de streekontwikkeling van de regio Parakou-N’dali met projecten in de gezondheidszorg, het onderwijs en het ondernemerschap met focus op landbouw en voedselvoorziening.

 Sinds 2015 werkt Humasol samen op de projecten in Benin.

Nkoaranga Watoto

Nkoaranga-Watoto is een vzw, opgericht in 2009, die samenwerkt om gezondheidszorg voor kinderen te voorzien in het Lutheraanse Nkoaranga ziekenhuis in Tanzania. Dit doen ze door innovatie, educatie en door het uitwisselen van ideëen. Samen met het Meru District Hospitaal verzorgt dit ziekenhuis de gezondheid van de 268 000 inwoners van Arusha.

 

 

African Drive / Baobab Express

 

African Drive is actief in Benin en is ontstaan uit de vaststelling dat er in Benin een gebrek is aan veilig, betrouwbaar en milieuvriendelijk transport. De Baobab Express is gelanceerd om hier een antwoord op te geven. Het zijn bussen die veilig, stipt en meer milieuvriendelijk transport leveren in het binnenland. Studenten van Humasol die in de vorige jaren in Benin zijn geweest hebben reeds kunnen gebruik maken van de Baobab Express. Via de samenwerking met Humasol hoopt African Drive om een nieuw pilootproject op poten te krijgen om nog meer impact te hebben.

 

 

FOS

FOS is de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen die zich wereldwijd inzet voor het recht op waardig werk en sociale bescherming. In 2017 werkt Humasol samen met FOS in Ghana, waar zij inzetten op gezondheidspreventie en -promotie, met de nadruk op watervoorziening, verbetering van sanitair en hygiëne, gezondheidsvoorlichting.

Prosperidad de Chirinos

 

La prosperidad de Chirinos is een kleine koffiecooperative in het noorden van Peru. De organisatie verenigt verschillende boerenfamilies om hun koffie samen te verkopen. Door de koffie in groep te verkopen worden ze interessanter voor internationale bedrijven en kunnen ze een betere prijs voor hun koffie krijgen. In 2017 zal Humasol samen met de prosperidad een kleine zonnedroger maken om de bonen van de boeren efficienter en beter te drogen.

 

 

Industrias Yapango S.A.C.

Industrias Yapango is een familiebedrijf, opgericht door de broers Abercio en Bénel Yapango. Oorspronkelijk repareerden ze enkel koffie-ontpulpers, maar nu maken ze ook zelf de meest uiteenlopende machines voor de koffieteelt. Sinds 2010 werkt Humasol samen met Industrias Yapango voor het maken van hydroturbines en de vochtigheidssensor. In 2017 zal Humasol in samenwerking met Yapango ook een kleine zonnedroger voor boeren maken en tegelijkertijd de grotere zonnedroger van de Yapango’s promoten.

Waste Masters ltd.

Waste Masters is een privaat bedrijf, opgericht om duizenden klanten te bedienen door het ophalen en wegwerken van afval in de regio rond Kampala. Het bedrijf is opgericht in 2010 en is sterk gegroeid sindsdien. Professionele, ervaren, hard werkende en toegewijde mensen werken samen om de best mogelijke dienst te leveren.

De visie van het bedrijf is om een afvalvrij land te hebben, met gezonde mensen en een stad vrij van vervuiling. Dit doen ze door kwalitatieve, duurzame en klantgeoriënteerde afval ophalingsdiensten op te zetten.

In 2017 worden de eerste projecten door Humasol en Waste Masters Ltd. uitgevoerd, waar er gewerkt wordt rond sensibilisering en verwerken van het opgehaalde afval.

 

 

Dimbali

Dimbali is een vzw die actief is in Nianing, Senegal. Hier richt men zich voornamelijk op kinderen, waar door middel van sportieve en socio-culturele activiteiten het onderwijs gepromoot wordt. Via verschillende evenementen probeert Dimbali geld in te zamelen om onder meer de lokale sportfaciliteiten mee te helpen onderhouden. Zo werkt Dimbali aan de uitbouw van een financieel onafhankelijk centrum.

Om de projecten inhoudelijk tot een goed einde te brengen, kan Humasol rekenen op de steun van enkele organisaties:

CEE Engineering

CEE verzorgt energieprojecten voor industriële productiesites. Hun doel is om energiebesparingen te realiseren in bedrijven. De diensten van van energieaudits over voortrajecten to en met volledige implementaties van energetisch geoptimaliseerde installaties en nutsvoorzieningen. CEE staat voor expertise door praktijkervaring. CEE engageert zich voor technisch haalbare en financieel rendabele energieprojecten die het bedrijf sterker maken. Humasol kan sinds 2014 jaarlijks rekenen op de expertise van CEE om tijdens de voorbereidingsfase van de projecten.

Greenfish

Greenfish is een Belgisch consultancybedrijf dat groene technologieën aanbiedt om ondernemingen duurzamer te maken. Humasol kan vanaf 2017 rekenen op de steun van de Greenfish consultants om pnder andere de technische haalbaarheid van de projecten te toetsen.

iLumen

Ilumen is een Belgisch ingenieursbureau, dat doorheen de jaren is uitgegroeid tot een verzameling van specialisten en experts binnen de sector van zonnepanelen. Hun kennis en expertise vertalen ze naar twee objectieven: focus op de optimale werking van de zonnepaneleninstallatie en verlenging van de levensduur van de zonnepanelen. De studenten van Humasol kunnen in hun voorbereidingsperiode op bedrijfsbezoek gaan, waar ze installaties van dichtbij kunnen leren kennen.

 

In het verleden werkte Humasol ook met volgende partners samen:

Vicaria del Medio Ambiente

De VIMA is een organisatie die uitgaat van het bisdom en zich inzet voor het milieu rond Jaén. Ze zijn ondersteunen ook scholen (beide voor een school) en hebben in het sinds 2010 al meegewerkt aan verschillende van Humasols projecten. Nu berust de samenwerking vooral rond het verhaal van de biovergisters.

Caritas Jaén

Caritas is een christelijke humanitaire organisatie die actief is in Jaén, Peru. Onder hun activiteiten valt ook ‘Sol & Café’ de coöperatieve van koffieboeren uit de streek (zeer ruim genomen) rond Jaén. De boeren verkopen via de coöperatieve hun koffie gezamenlijk op de internationale markt. Daarnaast ondersteunt de coöperatieve, die enkele landbouwingenieurs in dienst heeft (geweldige kerels!), de boeren met technische advies over het telen van koffie, en regelt ze voor de boeren allerlei zaken, zoals bio-,fairtrade-, Starbucks-,… labels.

Imani Belgium vzw

De vzw Imani Belgium wil hulp verlenen aan kinderen en kansarmen op het gebeid van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Daarnaast willen ze aan de plaatselijke gemeenschappen bijstand verlenen in het streven naar de verbetering van hun levensomstandigheden en levenskwaliteit. Humasol werkt in 2016 samen met Imani Belgium, op een van hun projecten in Kenia

Kalasi vzw

In 2016 voerde Humasol een eerste project uit samen met Kalasi vzw. Deze partner heeft als doel het bevorderen van de scholen in Congo, die geleid worden door de Congolese Zusters van de H.Vincentius a Paulo te Gijzegem, met provinciaal huis in Lukula. Door de moeilijke politieke situatie in DR Congo kon in 2017 het project helaas niet verdergezet worden.

Vzw Kitanda

vzw Kitanda is een vereniging die zich inzet om een oplossing te bieden voor de noden van wezen en weduwen in ontwikkelingslanden. vzw Kitanda heeft verschillende projecten lopen voor het ‘Ebenezer Life Centre’ in Ahero, een dorpje nabij het Victoriameer in Kenia. De noden zijn er groot. Er is een tekort aan water en elektriciteit, de voedselvoorziening verloopt erg moeilijk, de huidige middelen en infrastructuur zijn ontoereikend. Nadat Humasol in 2012 een eerste project opzette samen met de vzw Kitanda, werkten we in 2016 opnieuw met hen samen op een project rond afvalrecyclage.